Κυτταρολογική Ενημέρωση

Κυτταρολογική Ενημέρωση

1) Λοβιακό καρκίνωμα Το λοβιακό καρκίνωμα παρατηρείται συχνότερα στην παρωτίδα. Αρχικά ονομάζονταν ‘λοβιακός όγκος’ επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται μόνο ήπια ατυπία. 2-7% των …

1) Μικτός όγκος Αυτός ο όγκος ονομαζόταν πλειόμορφο αδένωμα για τη σύνθετη δομή του. Αποτελείται από μυοεπιθηλιακά στοιχεία, που σε ορισμένες περιπτώσεις διαφοροποιούνται σε …

Θηλώδες καρκίνωμα Το θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς είναι η πιο συχνή κακοήθεια του θυρεοειδούς (>80% των καρκίνων του θυρεοειδούς). Μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε …

1) Οξεία σιαλαδενίτιδα Ο αδένας είναι πρησμένος και μεγαλύτερος. Από την παρακέντηση λαμβάνουμε ένα πυώδες νεκρωτικό υλικό, που περιέχει λίγα λοβιακά και λίγα κύτταρα …

Τα αδενώματα και το σπάνιο καρκίνωμα του παραθυρεοειδούς αδένα μπορεί κλινικά να διαγνωστούν λάθος ως όζοι του θυρεοειδούς. Τα επιχρίσματα είναι κυτταροβριθή με ομάδες …

PASSWORD RESET

LOG IN