Ανοσοκυτταροχημικές εξετάσεις

Ανοσοκυτταροχημικές εξετάσεις

Μέχρι σήμερα… Προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας εντοπίζονται στα κυτταρολογικά επιχρίσματα, αλλά δεν υπάρχουν μορφολογικά κριτήρια για το εάν μία ήπια δυσπλασία θα …

PASSWORD RESET

LOG IN