Τρισδιάστατο Αδενοκυστικό καρκίνωμα

Το αδενοκυστικό καρκίνωμα είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου του μαστού, που συνήθως συνοδεύεται από εξαιρετική πρόγνωση και γενικά δεν δίνει μεταστάσεις στους λεμφαδένες.

Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του είναι ίδια με αυτά του αντίστοιχου όγκου των σιελογόνων αδένων. Τα επιχρίσματα αποτελούνται από ομάδες μικρών ομοιόμορφων κυττάρων τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα με μεταχρωματικό υλικό, συχνά σχηματίζοντας τρισδιάστατες σφαίρες. Μπορούν επίσης να παρατηρηθούν τμήματα ινώδους στρώματος στενά συνδεδεμένα με τα επιθηλιακά κύτταρα,καθώςκαιενδοπλασματικόβλεννώδεςυλικό

Η διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνει την κολλαγονώδης σφαιρούλωση, στην οποία τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν ήπια καλοήθη χαρακτηριστικά και απουσιάζει η πυρηνική ατυπία, η οποία μπορεί να υπάρχει στο αδενοκυστικό καρκίνωμα.

Προηγούμενο άρθροΣωληνώδες καρκίνωμα
Επόμενο άρθροΘηλώδες καρκίνωμα
Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.