Γυναίκα & Υγεία Ψυχική Υγεία

Άγχος: Πώς να το αντιμετωπίσετε

Άγχος
Άγχος

Εργασιακή πίεση, χρήματα, σχέσεις είναι μόνο μερικές από τις κορυφαίες αιτίες στρες, κάτι που όλοι βιώνουμε και μπορεί να επηρεάσει την ψυχική μας υγεία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλες τις περιστάσεις που προκαλούν το άγχος μας, ωστόσο μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τους δείκτες του άγχους και πώς μπορούμε να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το άγχος μας. Ξεκινά με τη βελτίωση της συναισθηματικής μας νοημοσύνης.

Άγχος

Συναισθηματική νοημοσύνη και άγχος

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός ανθρώπου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα στον εαυτό του και στους άλλους.

Για χρόνια, ακούμε πώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από την οπτική γωνία κάποιου άλλου ή να έχουμε ενσυναίσθηση για τις περιστάσεις του άλλου. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνετε αν δεν γνωρίζετε τους δικούς σας στρεσογόνους παράγοντες. Η βελτίωση της συναισθηματικής σας νοημοσύνης μπορεί να σας βοηθήσει στη διαχείριση του άγχους, στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων, στην ενσυναίσθηση με τους άλλους και στην επίτευξη στόχων.

Στον εργασιακό χώρο, μπορείτε να αξιολογήσετε και να επηρεάσετε τις καταστάσεις και τις σχέσεις πιο αποτελεσματικά, να αντιμετωπίσετε πιέσεις, απαιτήσεις και άγχος και να διαπραγματευτείτε τις συγκρούσεις. Η συναισθηματική μας νοημοσύνη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε και ηγούμαστε.

Άγχος

Πρέπει να έχετε επίγνωση διαφορετικών πτυχών του εαυτού σας, συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων σας. Ένα άτομο με επίγνωση του εαυτού του μπορεί να κατανοήσει τα συναισθήματά του και να μην αφήσει τα συναισθήματά του να κυριαρχήσουν. Έχει αυτοπεποίθηση, είναι πρόθυμος να ρίξει μια ειλικρινή ματιά στον εαυτό του και γνωρίζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του.

Τα άτομα με συναισθηματική νοημοσύνη συνήθως δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να θυμώσει ή να ζηλέψει. Δεν παίρνουν παρορμητικές, απρόσεκτες αποφάσεις. Μπορούν να σταματήσουν και να σκεφτούν πριν ενεργήσουν.

Έχοντας συναισθηματική νοημοσύνη θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε πιο εύκολα καταστάσεις που σας δημιουργούν άγχος.