Γυναικείος μαστός χωρίς καρκίνο
Καλές συνήθειες κατά του καρκίνου του μαστού

Ο μαστός περιλαμβάνει 15-25 γαλακτοφόρους πόρους οι οποίοι ξεκινούν από την θηλή, διακλαδίζονται σε μικρότερους πόρους και καταλήγουν στους λοβούς. Ο κάθε λοβός αποτελείται από έναν τελικό πόρο και πολλούς μικρούς πόρους (λόβια). Οι μεγάλοι και οι μικροί πόροι καλύπτονται εσωτερικά από μία στιβάδα κυβοειδών και κυλινδρικών κυττάρων και εξωτερικά από μία στιβάδα μυοεπιθηλιακών κυττάρων. Ο συνδετικός ιστός μέσα στο λοβό συνίσταται από ινοβλάστες μέσα σε ένα υπόστρωμα από κολλαγόνο και όξινης βλέννης με ιστιοκύτταρα και περιστασιακά με λεμφοκύτταρα. Το στρώμα ανάμεσα στα λόβια είναι υποκυτταρικό και συντίθεται από ινολιπώδη ιστό.

Το επιθήλιο και το στρώμα των λοβών είναι ορμονοευαίσθητα. Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχει αξιοσημείωτη υπερπλασία των μικρών πόρων, έχοντας ως αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλων λοβών, και τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν άφθονο κυτταρόπλασμα γεμάτο με εκκριτικά κοκκία.