Πανω

Αντισύλληψη και καρκίνος του μαστού

Το ερώτημα του κατά πόσο το αντισυλληπτικό χάπι προκαλεί καρκίνο του μαστού, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα και το πλατύ κοινό για αρκετές δεκαετίες.

Η μακροχρόνια λήψη του, που πολλές φορές αρχίζει από πολύ νεαρή ηλικία, είχε συσχετισθεί παλαιότερα με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, ο οποίος μεγαλώνει με την αύξηση της ηλικίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μεγάλης επιδημιολογικής έρευνας που έγινε σε 9.200 γυναίκες ηλικίας από 35 έως 65 ετών, το αντισυλληπτικό χάπι δεν προκαλεί καρκίνο του μαστού. Ένα πολύ σημαντικό σημείο στη μελέτη αυτή είναι ότι συμπεριέλαβε και τις γυναίκες που είχαν πάρει τα αντισυλληπτικά πρώτης γενεάς από την εποχή που είχαν πρωτοεμφανιστεί και τα οποία θεωρούνταν ότι παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο για να προκαλέσουν καρκίνο του μαστού.

Παράλληλα, δεν βρέθηκε μεγαλύτερος κίνδυνος για καρκίνο του μαστού σε γυναίκες που άρχιζαν να παίρνουν το χάπι από πολύ νεαρή ηλικία ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Επίσης δεν βρέθηκε αυξημένος κίνδυνος ακόμη και σε γυναίκες που είχαν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού. Οι γυναίκες στην έρευνα είχαν πάρει διαφόρων ειδών αντισυλληπτικά χάπια και για κανένα από αυτά δεν εντοπίστηκε κίνδυνος για καρκίνο του μαστού.

Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά και δίνουν το απαιτούμενο αίσθημα ασφάλειας σε τόσες πολλές γυναίκες που παίρνουν το αντισυλληπτικό χάπι, εντούτοις οι έρευνες πρέπει να συνεχίζονται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας.

Ο αριθμός των γυναικών που παίρνουν το χάπι αυτό είναι πολύ μεγάλος και έτσι απαιτείται μια συνεχής μακροχρόνια παρακολούθηση των επιδράσεων στην υγεία τους.

Επιπρόσθετα, πολύ λίγα είναι γνωστά για το τι προκαλεί τον καρκίνο του μαστού. Παράγοντες όπως η ηλικία, η διατροφή και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου είναι μεταξύ αυτών που έχουν εμπλακεί και διερευνούνται.

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

lainisandreas@testpap.com