Ασθένειες Εγκυμοσύνη

Άσθμα και εγκυμοσύνη: Φταίνε τα αντιβιοτικά για την πρόκληση του;

μωρό
μωρό

Aντιβιοτικά και εγκυμοσύνη αναδεικνύονται ένας περίεργος συνδυασμός που θα μπορούσε να επηρεάσει το αναπνευστικό σύστημα των παιδιών. Ειδικότερα, στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Epidemiology, οι ερευνητές από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και το Πανεπιστήμιο του Oulu της Φινλανδίας θέλησαν να διερευνήσουν την επίδραση των αντιβιοτικών για τη θεραπεία των λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στο παιδικό άσθμα.

 

Αφού ανέλυσαν δεδομένα από δύο βάσεις δεδομένων, από τη νορβηγική μελέτη MoBa (53.417 παιδιά) και από το ιατρικό μητρώο γεννήσεων στη Νορβηγία (541.036 παιδιά), διαπίστωσαν σημαντικές συσχετίσεις με το άσθμα, όπως:

 

Και στις δύο βάσεις δεδομένων, η χρήση των αντιβιοτικών από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συσχετίστηκε με άσθμα στην ηλικία των επτά ετών.

Τα δεδομένα από τη μελέτη MoBa τα παιδιά των μαμάδων που λάμβαναν δύο ή περισσότερα αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είχαν 54% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του άσθματος στην ηλικία των επτά ετών, σε σύγκριση με τα παιδιά των μαμάδων που δεν έπαιρναν αντιβιοτικά. Ωστόσο, δεν διαπίστωσαν αυτή την τάση εξετάζοντας τα δεδομένα από τη βάση των μητρώων.

Ινομυώματα

Ο κίνδυνος άσθματος ήταν υψηλότερος εάν οι εγκυμονούσες έπαιρναν αντιβιοτικά σε μεταγενέστερα στάδια της εγκυμοσύνης (17 εβδομάδες ή και αργότερα) στη μελέτη MoBa, στοιχεία όμως που δεν επαληθεύτηκαν από τα δεδομένα με βάση το μητρώο.

«Διαπιστώσαμε ότι τα δεδομένα από τη μελέτη MoBa ανέδειξαν μια αλληλεξάρτηση δόσης και εμφάνισης του άσθματος. Κοινώς, όσα περισσότερα αντιβιοτικά λαμβάνετε, τόσο και αυξάνεται ο κίνδυνος. Αντίστοιχα όμως, φαίνεται πως αυξάνεται με τη χρήση αντιβιοτικών αργότερα στην εγκυμοσύνη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης, η επίδρασή τους είναι ισχυρότερη στο μικροβίωμα του βρέφους, το οποίο παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος» επισημαίνει η κύρια συγγραφέας της μελέτης, Aino Rantala.

 

Η σύνδεση όμως του παιδικού άσθματος με τη χρήση των αντιβιοτικών από τη μητέρα μειώθηκε, όταν οι ερευνητές έλεγξαν τις μητρικές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι μητρικές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίζουν επίσης ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης του άσθματος.

 

Αντιβιοτικά μόνο όταν είναι απαραίτητα

 

Στην έρευνα MoBa, τα παιδιά από τις μητέρες που παρουσίαζαν δύο ή περισσότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, είχαν 14% υψηλότερο κίνδυνο άσθματος στην ηλικία των επτά ετών, σε σχέση με τα παιδιά των μαμάδων χωρίς αυτές τις λοιμώξεις.

 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αποκάλυψε η ίδια μελέτη είναι το γεγονός ότι οι απόγονοι των μαμάδων που είχαν λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά δεν χρησιμοποίησαν αντιβιοτικά είχαν υψηλότερο κίνδυνο άσθματος, σε σύγκριση με τα παιδιά των μαμάδων που χρησιμοποίησαν αντιβιοτικά για συγκεκριμένες λοιμώξεις.

 

«Δεδομένου ότι οι λοιμώξεις χωρίς τη χρήση θεραπευτικών αγωγών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να κρύβουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο άσθματος στα παιδιά από ό,τι η απλή λήψη αντιβιοτικών, θα πρέπει να χορηγούνται συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά, που είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματικά για συγκεκριμένες λοιμώξεις. Ωστόσο, οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα αντιβιοτικά, μόνο όταν είναι απαραίτητο» υπογραμμίζει η δρ. Aino Rantala.

 

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες ενδεχομένως να οφείλεται στις διαφορές μεταξύ των δύο πληθυσμιακών ομάδων.