Γιατρός που εκφράζει απορία
Γιατρός που εκφράζει απορία και προβληματισμό

Διάφορα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του δείγματος

Ο τύπος των κυττάρων (θυλακιώδη επιθηλιακά κύτταρα, μακροφάγα, λεμφοκύτταρα)

Ποσότητα και τύπος του κολοειδούς (ελάχιστο-άφθονο, υδαρές-πυκνό)

Παρουσία γυμνών πυρήνων

Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά (κυτταρόπλασμα, πυρήνας)

Στις νεοπλασματικές αλλοιώσεις τα δείγματα έχουν υψηλή κυτταροβρίθεια. Επίπεδες μεγάλες ομάδες συναντώνται στις βρογχοκήλες και στα μακροθυλακιώδη αδενώματα, αλλά επίσης μπορεί να παρατηρηθούν και σε καρκινώματα. Τα μακροθυλάκια συχνά συνοδεύουν μία πολυοζώδη βρογχοκήλη και μακροθυλακιώδη αδενώματα. Υπεροχή μικροθυλακίων μπορεί να υποδηλώνει ένα θυλακιώδες νεόπλασμα. Οι θηλώδεις ομάδες με κεντρικό αγγειοσυνδετικό άξονα, είναι χαρακτηριστικές του θηλώδους καρκινώματος. Τα επιχρίσματα που έχουν υψηλή αναλογία κολοειδούς προς τα θυλακιώδη κύτταρα συνήθως υποδηλώνουν καλόηθες οζίδιο.

Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά ׃

  • κυτταρόπλασμα (ποσότητα, χρώση)
  • δίκτυο χρωματίνης
  • πυρηνική μεμβράνη (ομαλή ή ανώμαλη)
  • πυρηνικές εντομές ή ψευδοέγκλειστα.