Πανω

Υπάρχουν πρόδρομες αλλοιώσεις που αναπτύσσονται στο επιθήλιο του πνεύμονα, οι οποίες προηγούνται του καρκινώματος από πλακώδη

Καλοήθης διαυγοκυτταρικός όγκος ('sugar' tumor) Είναι ένας σπάνιος όγκος που μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία ως

Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά στις συνηθισμένες φλεγμονώδεις εξεργασίες, όπως είναι η οργανωτική πνευμονία, η αποφρακτική βρογχιολίτιδα, η

Στα μη-κυτταρικά ευρήματα στο υλικού που έχει συλλεχθεί από το αναπνευστικό σύστημα συμπεριλαμβάνονται αυτά που παράγονται

Όπως και με άλλα μη- γυναικολογικά κυτταρολογικά δείγματα, τα αποτελέσματα από την κυτταρολογική εξέταση του αναπνευστικού

Η κυτταρομορφολογία του αναπνευστικού συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του παρασκευάσματος και την

Συγκρινόμενη με την επιτυχία του κολποτραχηλικού επιχρίσματος στην ανίχνευση και την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου

Κυτταρολογία αναπνευστικού συστήματος Το αναπνευστικό σύστημα μπορεί να διαχωριστεί σε ανώτερο και κατώτερο. Το ανώτερο τμήμα