Πανω

1) Μικτός όγκος Αυτός ο όγκος ονομαζόταν πλειόμορφο αδένωμα για τη σύνθετη δομή του. Αποτελείται από μυοεπιθηλιακά

1) Οξεία σιαλαδενίτιδα Ο αδένας είναι πρησμένος και μεγαλύτερος. Από την παρακέντηση λαμβάνουμε ένα πυώδες νεκρωτικό υλικό,

Αιμαγγείωμα των παιδιών Είναι συνήθως συγγενής, μεγάλη και επώδυνη αλλοίωση. Συνήθως εξαφανίζεται μετά την εφηβεία. Μπορεί να

Ανατομία των σιελογόνων αδένων Οι κύριοι σιελογόνοι αδένες βρίσκονται σε ζεύγη και είναι ׃ ο υπογλώσσιος, ο

Από τις πιο περίπλοκες διαγνώσεις στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου αποτελούν οι κυστικές αλλοιώσεις.

Αποφολιδωτική κυτταρολογία στοματικής κοιλότητας Λοίμωξη χωρίς φλεγμονή (AIDS): κύτταρα από την επιπολής στιβάδα του πλακώδους επιθηλίου μέσα

Μέθοδοι δειγματοληψίας Στην στοματική κοιλότητα είναι ευκολότερη η χρήση ψήκτρας για δειγματοληψία στην περίπτωση εντοπισμένης βλάβης (φυσαλλιδώδεις,

Στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου υπάρχουν πολλά όργανα, πολλοί διαφορετικοί ιστοί, και πολλοί διαφορετικοί