Πανω

Το διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα αποτελεί το 5-10% των διηθητικών καρκινωμάτων του μαστού. Αυτό το καρκίνωμα είναι

Το θηλώδες καρκίνωμα ως μόνη οντότητα είναι σπάνιο στον μαστό, αν και μπορεί να υπάρχει θηλώδες

Το αδενοκυστικό καρκίνωμα είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου του μαστού, που συνήθως συνοδεύεται από εξαιρετική πρόγνωση

Το σωληνώδες καρκίνωμα είναι ένας τύπος του καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι συνήθως μικρός σε

Το βλεννώδες (κολλοειδές) καρκίνωμα αποτελεί περίπου 5% των καρκινωμάτων του μαστού και εμφανίζεται χαρακτηριστικά σε ηλικιωμένες

Το μυελλοειδές καρκίνωμα είναι ένας σπάνιος τύπος καρκινώματος του μαστού, που συνήθως αναπτύσσεται στην πέμπτη και

Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του ενδοπορικού καρκινώματος (DCIS) ποικίλλουν ανάλογα με το αν παρακεντήθηκε φαγεσωρικός ή μη

Το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου του μαστού, αποτελώντας περίπου το 75%

Ο μαστός περιλαμβάνει 15-25 γαλακτοφόρους πόρους οι οποίοι ξεκινούν από την θηλή, διακλαδίζονται σε μικρότερους πόρους

Φόρτωση