Πανω

Φλεγμονή Τα ούρα έχουν συνήθως θολή όψη Η κυτταρολογική εικόνα συνίσταται από πολυάριθμα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα και

Φυσιολογικά ούρα Μικρή κυτταροβρίθεια, αποτελούμενη συνήθως από μεμονωμένα κύτταρα (ειδικά  στα ούρα από αυτόματη ούρηση) Κύτταρα

Συλλογή των δειγμάτων Η απλούστερη μέθοδος συλλογής δείγματος για κυτταρολογική εξέταση του ουροθηλίου είναι τα ούρα από

Ανατομία του ουροποιητικού συστήματος Τα ούρα παράγονται από τους νεφρούς, δύο οπισθοπεριτοναϊκά όργανα. Στη φλοιώδη μοίρα του