Πανω

Τα αδενώματα και το σπάνιο καρκίνωμα του παραθυρεοειδούς αδένα μπορεί κλινικά να διαγνωστούν λάθος ως όζοι

Οι θυλακιώδεις αλλοιώσεις συμπεριλαμβάνουν το θυλακιώδες αδένωμα και το θυλακιώδες καρκίνωμα. Το θηλώδες καρκίνωμα προέρχεται επίσης

Οξεία θυρεοειδίτιδα Η οξεία θυρεοειδίτιδα είναι μία πολύ σπάνια κατάσταση που οφείλεται σε βακτηριδιακές λοιμώξεις, και συνήθως

Ορολογία που χρησιμοποιείται στην έκδοση των αποτελεσμάτων Είναι καλό να χρησιμομοποιούνται διαγνωστικές κατηγορίες όπως αρνητικό (καλόηθες), ύποπτο,

Διάφορα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του δείγματος Ο τύπος των κυττάρων (θυλακιώδη επιθηλιακά κύτταρα, μακροφάγα,

Η λήψη κλινικού ιστορικού και η εξέταση είναι τα πρώτα βήματα κατά την διερεύνηση ενός όζου

WHO classification of thyroid tumours (1988) Κατηγοριοποίηση των θυρεοειδικών όγκων κατά την WHO (1988) Ι. Επιθηλιακοί όγκοι Α. Καλοήθεις -

Τα ψηλαφητά θυρεοειδικά οζίδια συναντώνται στο 4-7% των ενηλίκων με μεγαλύτερη επίπτωση στις γυναίκες, αν και

Ο θυρεοειδής είναι ένα ενδοκρινές όργανο, που βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος του τραχήλου. Η θέση του,