Υπογονιμότητα

Χημικές ουσίες

Δοχείο με χημικές ουσίες
Γυάλινο δοχείο με χημικές ουσίες σε μικροβιολογικό εργαστήριο

Τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, είναι δηλητηριώδεις ουσίες που μπορεί να μειώσουν την ανθρώπινη γονιμότητα. Εχουν γίνει πολλές μελέτες που έχουν δείξει ότι πληθυσμοί ατόμων που ευρίσκοντο υπο την επήρεια τέτοιων ουσιών παρουσίαζαν μειωμένη γονιμότητα.

Επίσης, άνδρες που η δουλειά τους ήταν τέτοια στην οποία έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τέτοιες ουσίες είχαν μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων. Οι μπογιές, τα βερνίκια, τα σπρέϋ, τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, καθώς και όλες οι παρόμοιες δηλητηριώδεις ουσίες θα πρέπει να αποφεύγονται.

Γενικά κάθε τι που μυρίζει έντονα θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν. Είναι καλό να αποφεύγετε όλων των ειδών τα χημικά όσο το δυνατόν περισσότερο. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα αποσμητικά χώρου, οι μπογιές των μαλλιών, τα ισχυρά απορρυπαντικά , τα λευκαντικά, τα ισχυρά αρώματα και τα άφτερ σέϊβ.
Σημαντικό επίσης είναι να ελέγξετε εάν στη δουλειά σας υπάρχουν διάφορα χημικά που μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητά σας.

Οταν χρησιμοποιείτε χημικά, διαλύτες, μπογιά, συντηρητικά, φορέστε μια καλή μάσκα που φιλτράρει τον αέρα. Μην χρησιμοποιείτε αρώματα που μυρίζουν έντονα. Το ίδιο ισχύει για αποσμητικά ή άφτερ σέιβ που μυρίζουν έντονα. Μην χρησιμοποιήτε αποσμητικά χώρου.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.