Κυτταρολογική εξέταση βλαβών δέρματος
Κυτταρολογική εξέταση αποτυπώματος βλαβών δέρματος

Στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου υπάρχουν πολλά όργανα, πολλοί διαφορετικοί ιστοί, και πολλοί διαφορετικοί τύποι κυττάρων σε κάθε όργανο και ιστό.

Τι εννοούμε όταν λέμε ׃ όγκοι της κεφαλής και του τραχήλου ή παθολογία της κεφαλής και του τραχήλου;

  • Γενικά ׃ παθήσεις ή όγκους που παρατηρούνται εσωτερικά στην περιοχή αυτή.
  • Ειδικά ׃ ρινική κοιλότητα, παραρρινικοί κόλποι, ρινοφάρυγγας, υποφαρυγγική περιοχή, λαρυγγο-τραχειακή περιοχή, στοματική κοιλότητα, στοματοφαρυγγική περιοχή, σιελογόνοι αδένες, οδοντογενείς και ωτικές αλλοιώσεις (WHO 2005).
  • Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στην περιγραφόμενη ανατομική περιοχή (βλέπε παραπάνω), καθώς και όγκοι αγγείων, λεμφώματα, όγκοι δέρματος και των εξαρτημάτων του, αλλοιώσεις των δακρυϊκών αδένων, αλλοιώσεις του θυρεοειδούς.

Τι είναι χαρακτηριστικό στην παθολογία της κεφαλής και του τραχήλου;

  • The anatomical region
  • There are significant geographical characteristics of some of these lesions (nasopharyngeal carcinoma)
  • Environmental influence is important Viruses in the development of cancer (HPV, EBV)
  • Distant metastases are rare, local complications are severe

Main diagnostic questions

  • Τι είναι χαρακτηριστικό στην παθολογία της κεφαλής και του τραχήλου;

Στην περίπτωση που η δειγματοληψία γίνεται από τον κυτταροπαθολόγο η διαδικασία  είναι απλή. Στην περίπτωση που τα επιχρίσματα έχουν φθάσει στο εργαστήριο από εξωτερικό τμήμα, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε όλες τις κλινικές πληροφορίες, τα συμπτώματα, και τον τρόπο δειγματοληψίας.

  • Τα γενικά κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του επιχρίσματος τι πληροφορίες μας δίνουν; Είναι καλοήθης ή κακοήθης αλλοίωση;Οι κυστικές αλλοιώσεις και τα υγρά που περιέχουν πλακώδη κύτταρα μπορεί να αντιστοιχούν σε μία κύστη από πλακώδη κύτταρα (βραγχιακή) ή σε ένα κυστικό ρευστοποιημένο πλακώδες καρκίνωμα. Οι κακοήθειες μπορεί να είναι πρωτοπαθείς ή μεταστατικές. Η κυτταρική πλειομορφία είναι χαρακτηριστική στους μικτούς όγκους των σιελογόνων αδένων, οι οποίοι είναι σχεδόν πάντοτε καλοήθεις, ενώ ένας ελαφρά άτυπος ομοιογενής κυτταρικός πληθυσμός μπορεί να είναι χαρακτηριστικός του λοβιακού καρκινώματος ή ακόμη και του αδενοκυστικού καρκινώματος.