Γυναίκα & Υγεία

Ευεξία και ευημερία

Ζευγάρι που νοιώθει ευεξία και ευημερία

Πώς ορίζεται η ευημερία, πώς μετριέται και πώς μπορεί κάποιος να τη βελτιώσει

Η ευημερία ορίζεται ευρέως ως «η κατάσταση της άνεσης, της καλής υγείας ή της ευτυχίας». Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η ευημερία είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια από την ευτυχία σε στιγμές. Ενώ περιλαμβάνει φυσικά την ευτυχία, περιλαμβάνει επίσης και άλλους δείκτες, όπως το ποσοστό ικανοποίησης ενός ανθρώπου από τη ζωή του συνολικά, την αίσθηση του σκοπού και τον έλεγχο που αισθάνεται κάποιος ως προς την έκβαση των καταστάσεων σε διάφορους τομείς της ζωής, όπως για παράδειγμα στον επαγγελματικό.

Οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν ότι η ευημερία είναι κάτι που επιδιώκουν και θέτουν ως στόχο ζωής. Παράλληλα, ο προσωπικός δείκτης της ευεξίας των ανθρώπων θεωρείται τόσο σημαντικός που συμπεριλαμβάνεται ως μονάδα μέτρησης συμπληρωματικά με την υγεία και την οικονομία σε δείκτες εθνικής ευημερίας.

Όταν όμως κοιτάξει κανείς πέρα ​​από την ορολογία και τον ορισμό της ευεξίας, είναι δύσκολο να αναλύσουμε τι αυτή πραγματικά σημαίνει για το κοινωνικό σύνολο σε καθημερινό επίπεδο, τις παραμέτρους που μπορεί να την επηρεάσουν, πώς μετριέται αποτελεσματικότερα και πώς μπορεί κάποιος να εφαρμόσει τις κατάλληλες συμβουλές ώστε να απαλείψει τα εμπόδια, να βελτιώσει τη ζωή του σε προσωπική βάση και τελικά να κατακτήσει ένα εφικτό επίπεδο ευεξίας.

Γυναίκα που νοιώθει ευεξία
Γυναίκα γεμάτη ευεξία

Όταν οι ειδικοί επικεντρώνονται στην επιδίωξη προσωπικής ευημερίας, κατά την υποστήριξη ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα υγείας, αποφεύγουν να βασίζονται σε παραδοσιακά μέτρα βελτίωσης ψυχικής υγείας, όπως για παράδειγμα καταπολέμηση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Είναι σημαντικό επίσης στη διαμόρφωση του προσωπικού δείκτη ευημερίας να ληφθούν υπόψη εξωτερικοί παράγοντες, όπως εισόδημα, στέγαση και κοινωνικά δίκτυα, αλλά και υποκειμενικές πηγές άντλησης δύναμης, όπως αισιοδοξία, επιμονή και αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση ή αυτοσεβασμός.

Η μέτρηση της ευεξίας μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσω της κλίμακας ψυχικής ευεξίας Warwick-Edinburgh (WEMWBS), η οποία με τη χρήση 14 θετικών λέξεων, είναι ειδικά σχεδιασμένη να μετρήσει τα συναισθήματα και τις πτυχές της ψυχικής ευεξίας.

Παραδείγματος χάριν, η κλίμακα προβλέπει απαντήσεις που περιλαμβάνουν τις εξής φράσεις: “Ένιωσα αισιοδοξία για το μέλλον” ή “Ενδιαφέρομαι για καινούρια πράγματα και δραστηριότητες”. Ενώ αυτός είναι ένας διαδεδομένος τρόπος μέτρησης της ευεξίας και της βελτίωσης της μέσα στον χρόνο, είναι σημαντικό να ερωτηθούν οι άνθρωποι πώς πραγματικά αισθάνονται.

Νέα και γόνιμη γυναίκα

Είναι επιπρόσθετα χρήσιμο να συμφωνούν, από τη μία πλευρά η προσωπική γνώμη για ευεξία με τους αντικειμενικούς δείκτες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, όπως η υγεία, η σωματική άσκηση και η ενεργή κοινωνικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, οδηγούμαστε εύκολα στο συμπέρασμα ότι είναι χρήσιμο για τους ειδικούς να μην επικεντρώνονται τυφλά στην θεραπεία των άμεσων συμπτωμάτων, περιμένοντας ο ασθενής να ανακάμψει πλήρως. Αντιθέτως, καλό είναι να προσεγγίζονται οι ασθενείς ολιστικά ως προσωπικότητες και να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευημερίας ατομικά.

Μόνο έτσι μπορούν οι άνθρωποι να λάβουν τη σωστή υποστήριξη ώστε να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής που τους γεμίζει με νόημα, μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.