Πανω

Φλεγμονή

Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά στις συνηθισμένες φλεγμονώδεις εξεργασίες, όπως είναι η οργανωτική πνευμονία, η αποφρακτική βρογχιολίτιδα, η αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η διάχυτη κυψελιδική καταστροφή, είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα. Παρατηρούνται φλεγμονώδη κύτταρα όπως μακροφάγα, ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, εωσινόφιλα και λεμφοκύτταρα. Τα αντιδραστικά πνευμονοκύτταρα παρατηρούνται συχνά ιδιαίτερα στην οργανωτική πνευμονία και την διάχυτη κυψελιδική καταστροφή.

Η σαρκοείδωση εντοπίζεται συχνότερα στον πνεύμονα και χαρακτηρίζεται από μη-τυροειδοποιούμενα κοκκιώματα σε αρκετά όργανα. Τα αίτια της νόσου δεν έχουν αποσαφηνιστεί.
Συσσωρεύσεις επιθηλιοειδών ιστιοκυττάρων, μερικές φορές με σωμάτια Schaumann και αστεροειδή σωμάτια παρατηρούνται μαζί με πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα και λεμφοκύτταρα.

H κοκκιωμάτωση του Wagener είναι μία νεκρωτική κοκκιωματώδης αγγειίτιδα η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ως πνευμονική μάζα με ή χωρίς την συμμετοχή άλλων οργάνων. Παρατηρούνται ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, γιγαντοκύτταρα και επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα μέσα σε χαρακτηριστικό κοκκώδες υπόστρωμα που αποτελείται από νεκρωμένο κολλαγόνο.

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

lainisandreas@testpap.com