Γυναίκα & Σεξ Γυναικολογικά Σχέσεις

Η πρώτη σεξουαλική επαφή

Σεξ
Σεξ

Η σεξουαλικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ένας από τους κύριους σκοπούς της ύπαρξής μας ίσως είναι και η διαιώνιση του είδους. Η σεξουαλικότητα επηρεάζεται από το ορμονικό μας σύστημα. Στην διαμόρφωση της σεξουαλικότητας αυτής συμμετέχουν οι γονείς, οι οικογένειες, η κοινωνία και διάφοροι άλλοι παράγοντες όπως η κουλτούρα κλπ.

Είναι σίγουρο ότι το κορίτσι που θα φτάσει στην πρώτη σεξουαλική επαφή έχει υποστεί μία αναγκαστική και αθέλητη εκπαίδευση από τους γονείς της. Χωρίς και οι τελευταίοι να το θέλουν, έχουν γίνει αντικείμενο παρατήρησης εκ μέρους του κοριτσιού. Το κορίτσι έχει παρατηρήσει την συμπεριφορά της μητέρας της σαν γυναίκα και του πατέρα της σαν άνδρα, καθώς και την συμπεριφορά που έχουν ο ένας προς τον άλλο. Οι συμπεριφορές αυτές αποτελούν μαθήματα για το κορίτσι ως προς το πως φέρεται η θα πρέπει να φέρεται ο άνδρας στην γυναίκα. Πολλά προβλήματα μπορεί να προκύψουν αν η κατάσταση αυτή διαταραχθεί.

Κάτι άλλο που είναι απαραίτητο στην εκπαίδευση του κοριτσιού που θα φτάσει στην πρώτη σεξουαλική επαφή, εκτός από τις σωστές ενδοοικογενειακές σχέσεις, είναι και η σωστή ενημέρωση σχετικά με την σεξουαλική δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό, το κορίτσι να είναι καλά ενημερωμένο από τους γονείς σχετικά με το τι περιλαμβάνει η έναρξη της σεξουαλικής ζωής.

Το οικογενειακό περιβάλλον
Στην επίδραση που θα έχει στο νέο κορίτσι η σεξουαλικότητα, συμμετέχει και η σεξουαλική δραστηριότητα και εκπαίδευση στην οικογένεια. Π.χ. σε μία οικογένεια όπου η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή έχουν αρχίσει νωρίς την σεξουαλική τους ζωή, είναι πολύ πιθανόν να συμβεί και στην μικρότερη αδελφή. Αντίθετα, κορίτσια που προέρχονται από σπίτια στα οποία οι γονείς ασκούν περιοριστική πολιτική, η αρχή της σεξουαλικής δραστηριότητος αργεί να γίνει.

Δεν ξέρουμε τι επίδραση έχει ο χωρισμός ή το διαζύγιο των γονέων στην σεξουαλικότητα των παιδιών. Θεωρείται ότι μπορεί να επιταχύνει την αρχή της σεξουαλικής δράσης τους, το πράγμα αυτό όμως δεν έχει αποδειχθεί ακόμη.

Μεγάλη σημασία έχει και η γενική κουλτούρα που επικρατεί στον τόπο όπως επίσης και ο δεδομένος χρόνος. Όταν υπάρχει μία αυστηρή κουλτούρα, οι ρόλοι του άνδρα και της γυναίκας είναι σαφείς, και οι επιλογές που έχει το κορίτσι περιορισμένες.

Tags

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.