Αφροδίσια νοσήματα Γυναίκα & Υγεία

Ιός της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης / Epstein-Barr (EBV/HHV-4)

O Ιός της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης / Epstein-Barr (EBV/HHV-4) είναι μια μεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από τον ιό Epstein Barr (EBV). Η λοίμωξη αυτή προσβάλλει τα λευκά αιμοσφαίρια και κυρίως τα λεμφοκύτταρα. Ο ιός αυτός ανήκει στην κατηγορία των ερπητοϊών με το αντίστοιχο όνομα HHV-4. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει περίπου τα ίδια συμπτώματα με τον ιό Epstein-Barr. Ο ιός μεταδίδεται από τα σάλια των ανθρώπων που πάσχουν, γι` αυτό και πήρε το όνομα “Αρρώστια του φιλιού”. Μέχρι την ηλικία των 5 ετών 50% του πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό ενώ μέχρι την ηλικία των 25ετών  90%.

Εκτός από τη λοιμώδη μονοπυρήνωση, ο ιός αυτός είναι από τους πρώτους ιούς του ανθρώπου που έχουν συσχετισθεί με ανάπτυξη κακοηθειών. Συγκεκριμένα, ο EBV έχει σχετισθεί με το ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, το λέμφωμα Burkitt, τη νόσο του Hodgkin, τη λεμφοϋπερπλαστική νόσο, αλλά και κακοήθεις παθήσεις σε ασθενείς που πάσχουν από AIDS.

Δειγματοληψία

Η εξέταση μπορεί να γίνει σε αίμα, ορό αίματος, σπέρμα, μυελό των οστών και αμνιακό υγρό.

About the author

Λαΐνη Ευφροσύνη

Η Λαΐνη Ευφροσύνη ολοκλήρωσε τις σπουδές της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής & Φαρμακευτικής IULIU HATIEGANU το 2009. Ειδικεύεται στη κυτταρολογία στο ΓΝΑ Αλεξάνδρα. Ομιλεί 3 ξένες γλώσσες με πιστοποιητικά επισήμου μεταφραστή. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα συνέδρια κυτταρολογίας και γυναικολογίας και παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στον ιατρικό χώρο.