Όγκοι καρκινικών κυττάρων

Καλοήθης διαυγοκυτταρικός όγκος (‘sugar‘ tumor)

Είναι ένας σπάνιος όγκος που μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία ως ένα ασυμπτωματικό περιφερικό οζίδιο. Εξαιτίας των ανοσοϊστοχημικών και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών του θεωρείται ότι προέρχεται από τα περικύτταρα. Γενικά η προέλευσή του αποτελεί θέμα συζήτησης. Αποτελείται από πολυγωνικά κύτταρα με διαυγές, πλούσιο σε γλυκογόνο κυτταρόπλασμα.

Κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Ομάδες από πολυγωνικά και ατρακτοειδή κύτταρα
  • Κενοτοπιώδες ή κοκκώδες κυτταρόπλασμα
  • Κυτταρόπλασμα θετικό στην χρώση PAS.

Διαφορική διάγνωση

  • Μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα διαυγοκυτταρικού τύπου.
  • Καρκινοειδής όγκος
  • Μετασταστικό καρκίνωμα από νεφρικά κύτταρα

Ανοσοκυτταροχημικά είναι βοηθητικά τα εξής ׃ οι περισσότεροι καλοήθεις διαυγοκυτταρικοί όγκοι είναι θετικοί στο HMB-45, CD34 και στο S-100, ενώ είναι αρνητικοί στις κερατίνες και το CEA.

Πνευμονικό αμάρτωμα

Αποτελεί τυχαίο εύρημα στις ακτινογραφίες, ειδικά σε ηλικιωμένους άνδρες. Το αμάρτωμα αποτελεί ένα νεόπλασμα που αναπτύσσεται μέσα σε ένα όργανο και αποτελείται από ιστούς οι οποίοι υπάρχουν φυσιολογικά σε αυτό το όργανο, αλλά έχουν αναπτυχθεί σε μία μάζα χωρίς οργάνωση.

Η διατοιχωματική παρακέντηση δια λεπτής βελόνης είναι πολύ ευαίσθητη μέθοδος, με μεγάλη ειδικότητα στην διάγνωση αυτής της αλλοίωσης. Παρατηρείται μίγμα από μεσεγχυματικά (κυρίως ινομυξοειδές υλικό και χόνδρος) και επιθηλιακά στοιχεία. Παρατηρούνται ήπια ατρακτοειδή κύτταρα μέσα σε ινομυξωματώδες στρώμα και ώριμο χόνδρο. Συχνά επίσης παρατηρούνται επιθηλιακά αδενικά κύτταρα καθώς και λιποκύτταρα.

Προηγούμενο άρθροΦλεγμονή
Επόμενο άρθροΠρονεοπλασματικές αλλοιώσεις του αναπνευστικού επιθηλίου.
Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.