Τρισδιάσταση απεικόνιση του καρκίνου του πνεύμονα

Το καρκίνωμα του πνεύμονα είναι από τις πιο συχνές κακοήθειες και στους άνδρες και στις γυναίκες. Υπολογίζεται ότι αποτελεί περίπου το 16% όλων των καρκίνων (20% στους άνδρες και 12% στις γυναίκες). Αποτελεί έτσι την πιο συχνή κακοήθεια και την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συχνότητα εμφάνισής του έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες η συχνότητα εμφάνισης είναι χαμηλότερη. Η συχνότητά του έχει αρχίσει να πέφτει στους άνδρες, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται στις γυναίκες, ώστε ο καρκίνος του πνεύμονα να ξεπερνά τον καρκίνο του μαστού, ως αιτία θανάτου, στις γυναίκες, σε αρκετές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τουλάχιστον 90% των περιπτώσεων με καρκίνο του πνεύμονα σχετίζεται με έκθεση στο κάπνισμα, το οποίο αποτελεί την πιο ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη αιτία καρκίνου και μακροπρόθεσμα αποτρέψιμη. Σπουδαίο ρόλο παίζουν επίσης γενετικοί παράγοντες, όπως έλλειψη του 3p (deletion), μεταλλάξεις των p53, k-ras και p16, που συχνά παρατηρούνται στον καρκίνο του πνεύμονα. Η έκθεση στον αμίαντο έχει συνεργική δράση με το κάπνισμα, όπως επίσης και η έκθεση σε άλλες ουσίες συμπεριλαμβανομένων μετάλλων (όπως το νικέλιο) και οργανικών ενώσεων (όπως η βενζίνη). Αν και η μέση επιβίωση παραμένει πολύ χαμηλή, περίπου 4 μήνες, μία σημαντική μειοψηφία μπορεί να θεραπευτεί και σε πολλές περιπτώσεις παρατείνεται η επιβίωση με κατάλληλη παρακολούθηση και αντιμετώπιση.

Γενικά είναι παραδεκτό ότι ο προληπτικός έλεγχος για ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο με ακτινογραφία θώρακα και κυτταρολογική εξέταση πτυέλων θα ήταν δαπανηρός και μη πρακτικός. Εντούτοις ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούσαν να ωφεληθούν από έναν περιοδικό έλεγχο, όπως οι εργάτες που εκτείθονται στην εισπνοή καρκινογόνων ή οι ηλικιωμένοι που έχουν μακρύ ιστορικό καπνίσματος.