Γυναίκα που αγγίζει το θυρεοειδή της
λαιμός

WHO classification of thyroid tumours (1988)

Κατηγοριοποίηση των θυρεοειδικών όγκων κατά την WHO (1988)

Ι. Επιθηλιακοί όγκοι

Α. Καλοήθεις
– θυλακιώδες αδένωμα και ποικιλίες αυτού
– άλλοι συμπεριλαμβανομένου του υαλοειδοποιούμενου δοκιδώδους                    αδενώματος

Β. Κακοήθεις
– θυλακιώδες αδένωμα συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστα διηθητικού, του ευρέως διηθητικού, και των φτωχά διαφοροποιημένων τύπων.
– θηλώδες καρκίνωμα και οι τύποι αυτού, συμπεριλαμβανομένων του θηλώδους μικροκαρκινώματος, του θυλακιώδους τύπου και του διάχυτου σκληρυντικού τύπου.
– μυελοειδές καρκίνωμα και τύποι, συμπεριλαμβανομένου του μικτού μυελοειδούς-θυλακιώδους καρκινώματος
– αδιαφοροποίητο (αναπλαστικό) καρκίνωμα

-άλλοι

ΙΙ. Μη- επιθηλιακοί όγκοι

Α. Καλοήθεις

Β. Κακοήθεις
– αγγειοσάρκωμα
– άλλοι

ΙΙΙ. Κακοήθη λεμφώματα

IV. Διάφοροι όγκοι

Προηγούμενο άρθροΔειγματοληψία και μέθοδοι παρασκευής
Επόμενο άρθροΣτοματική κοιλότητα
Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.