Ουροποιητικό σύστημα

Φλεγμονή

 • Τα ούρα έχουν συνήθως θολή όψη
 • Η κυτταρολογική εικόνα συνίσταται από πολυάριθμα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα και ιστιοκύτταρα. Εωσινόφιλα και λεμφοκύτταρα μπορεί επίσης να παρατηρηθούν.
 • Τα επιθηλιακά κύτταρα παρουσιάζουν έντονους αντιδραστικούς χαρακτήρες.
 • Κυτταρικά συγκρίματα
 • Βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί μπορεί να παρατηρηθούν

Στις γυναίκες είναι πιθανό να παρατηρηθεί Τριχομονάδα του κόλπου, Candidaalbicans, και κυτταρικές αλλοιώσεις προκαλούμενες από τον ιό polyoma (decoy cells).

Ανεξάρτητα από το φύλλο, αναγνωρίζονται οι κυτταροπαθολογικές αλλοιώσεις οφειλόμενες στον ιό του Έρπη ή στον Κυτταρομεγαλοϊό. Άλλοι οργανισμοί που αναγνωρίζονται είναι π.χ. Enterobius vermicularis, Schistosoma haematobium.

Λίθοι

 • Τα ούρα έχουν θολερή και/ ή αιματηρή όψη
 • Ερυθρά αιμοσφαίρια
 • Πιθανός λοιμογόνος παράγοντας
 • Τρισδιάστατες ομάδες ουροθηλιακών κυττάρων με θηλώδη διαμόρφωση
 • Τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν αυξημένη πυρηνο/πλασματική αναλογία και μικρό πυρήνιο. Το πυρηνικό περίγραμμα μπορεί να είναι ομαλό ή ανώμαλο.
 • Οι αντιδραστικές αλλοιώσεις μπορεί να είναι πολύ έντονες.