Πανω

Κυτταρολογία ουροποιητικού, Συλλογή δείγματος και μέθοδοι προετοιμασίας του υλικού

Φυσιολογικά ούρα

  • Μικρή κυτταροβρίθεια, αποτελούμενη συνήθως από μεμονωμένα κύτταρα (ειδικά  στα ούρα από αυτόματη ούρηση)
  • Κύτταρα «ομπρέλα», και πλακώδη κύτταρα κυριαρχούν στην κυτταρολογική εικόνα, αλλά πάντοτε υπάρχουν κύτταρα από βαθύτερες στιβάδες.
  • Στα δείγματα ούρων από καθετήρα και από έκπλυση της ουροδόχου κύστης παρατηρούνται σταθερά δισδιάστατες και τρισδιάστατες ομάδες ουροθηλιακών κυττάρων.
  • Η παρουσία λίγων πολυμορφοπυρήνων είναι συνηθισμένο εύρημα.
  • Σπερματοζωάρια και αμυλοειδή σωμάτια μπορεί να παρατηρηθούν στους άνδρες.

Τα πλακώδη κύτταρα είναι συχνό εύρημα στα δείγματα από γυναίκες και προέρχονται από τον κόλπο. Στους άνδρες το εύρημα αυτό συνήθως αντιπροσωπεύει μετάπλαση στο τρίγωνο της ουροδόχου κύστης.

Τα κύτταρα από τη σπερματοδόχο κύστη μπορούν να διαγνωστούν λανθασμένα ως κακοήθη. Μπορεί να έχουν μεγάλους υπερχρωματικούς πυρήνες και υψηλή πυρηνο/πλασματική αναλογία. Η παρουσία κιτρινωπών κοκκίων χρωστικής ουσίας στο κυτταρόπλασμα επιτρέπει συνήθως τη σωστή ταξινόμηση.

Τα ουροθηλιακά κύτταρα μπορούν να παρουσιάσουν εκφυλιστικές μη-νεοπλασματικές αλλοιώσεις : κενοτοπίωση του κυτταροπλάσματος, πυρηνική υπερχρωμασία, κόκκινα ενδοπλασματικά έγκλειστα.

Η Λαΐνη Ευφροσύνη ολοκλήρωσε τις σπουδές της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής & Φαρμακευτικής IULIU HATIEGANU το 2009. Ειδικεύεται στη κυτταρολογία στο ΓΝΑ Αλεξάνδρα. Ομιλεί 3 ξένες γλώσσες με πιστοποιητικά επισήμου μεταφραστή. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα συνέδρια κυτταρολογίας και γυναικολογίας και παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στον ιατρικό χώρο.

lainieffrosyni@testpap.com