Κυτταρολογική εξέταση αρθρικού υγρού
Μικροσκοπική εικόνα αρθρικού υγρού προς κυτταρολογική εξέταση