Κυτταρολογική εξέταση επιχρίσματος ουρήθρας
Επιχρίσματα ουρήθρας που προορίζονται για κυτταρολογική εξέταση