Εξετάσεις Κυτταρολογικές Εξετάσεις

Κυτταρολογική εξέταση επιχρίσματος βλαβών δέρματος, επιθηλίων κ.ά.

Ο κυτταρολόγος θα εκτιμήσει προσεχτικά όλες τις κυτταρικές ομάδες των επιχρισμάτων και συντάσσει την κυτταρολογική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:

Μη ικανοποιητικό για εκτίμηση δείγμα (π.χ. όταν υπάρχουν λίγα κύτταρα ή υπάρχει άφθονο αίμα/φλεγμονή).
Αρνητικό για κακοήθη κύτταρα.
Παρουσία άτυπων κυττάρων (γκρίζα περιοχή).
Ύποπτο για κακοήθεια.
Θετικό για κακοήθεια.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.