Εξετάσεις Κυτταρολογικές Εξετάσεις

Κυτταρολογική εξέταση παρακεντήσεων βλαβών δέρματος, επιθηλίων κ.ά.

H παρακέντηση με βελόνα (FNA-FNB) έχει καθιερωθεί ως εξέταση εκλογής στην καθημερινή κλινική πράξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διερεύνησης πιθανής κακοήθειας μιας βλάβης, λόγω της απλότητάς της, της υψηλής διαγνωστικής της ακρίβειας και της ασφάλειάς της. Η αλματώδης ανάπτυξη στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης τα τελευταία χρόνια, δίνει σήμερα τη δυνατότητα κατευθυνόμενης παρακέντησης υπό απεικονιστική καθοδήγηση, σε επιλεγμένα σημεία με εκπληκτική ακρίβεια.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.