Γιατρός που εκτελεί υπερηχογράφημα

H παρακέντηση με βελόνα (FNA-FNB) έχει καθιερωθεί ως εξέταση εκλογής στην καθημερινή κλινική πράξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διερεύνησης πιθανής κακοήθειας μιας βλάβης, λόγω της απλότητάς της, της υψηλής διαγνωστικής της ακρίβειας και της ασφάλειάς της. Η αλματώδης ανάπτυξη στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης τα τελευταία χρόνια, δίνει σήμερα τη δυνατότητα κατευθυνόμενης παρακέντησης υπό απεικονιστική καθοδήγηση, σε επιλεγμένα σημεία με εκπληκτική ακρίβεια.