Εξετάσεις Κυτταρολογικές Εξετάσεις

Κυτταρολογική εξέταση παρακεντήσεως κύστεως ωοθήκης

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται κύστεις στις ωοθήκες που είναι κατά κανόνα καλοήθεις και αποτέλεσμα της λειτουργίας των ωοθηκών (λειτουργικές κύστεις).Η παρουσία τους είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την ανταπόκριση των ωοθηκών στη φαρμακευτική αγωγή, σε γυναίκες που βρίσκονται σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, πολύ συχνά, χρειάζεται να γίνει παρακέντηση της κύστης (άδειασμα του περιεχομένου της με βελόνη), προκειμένου να προχωρήσει χωρίς προβλήματα η θεραπεία.

Αυτό μπορεί να γίνει σε Νοσοκομειακές Μονάδες, με ή χωρίς αναισθησία, αναλόγως την κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διέγερση των ωοθηκών.

Η παρακέντηση των κύστεων της ωοθήκης γίνεται με διαρκή υπερηχωγραφικό έλεγχο.

Οι κύστεις των ωοθηκών, είναι τις περισσότερες φορές ανώμαλοι σχηματισμοί γεμάτοι με υγρό, που προέρχονται από τις ωοθήκες.

Μπορεί να έχουν μέγεθος από μερικά εκατοστά ως και πάνω από 30 εκατοστά.

Η θεραπεία των κύστεων των ωοθηκών εξατομικεύεται, ανάλογα με το εκάστοτε συγκεκριμένο κλινικό σενάριο, τα ευρήματα του υπερήχου και τις τιμές των δεικτών νεοπλασίας.

Στις δυνατότητες αντιμετώπισης συμπεριλαμβάνονται η απλή παρακολούθηση με αλλεπάλληλες υπερηχωγραφικές εξετάσεις και η χειρουργική επέμβαση με τη μορφή της κυστεκτομής (αφαίρεση της κύστης) ή της ωοθηκεκτομής (αφαίρεση της ωοθήκης).

Οι κύστεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, μπορούν να αφαιρεθούν ολόκληρες, καθώς αποκόπτονται προσεκτικά από την ωοθήκη και αφαιρούνται από το σώμα με ειδικές λαπαροσκοπικές σακούλες.

Οι κύστεις των ωοθηκών που θεωρούνται ύποπτες για καρκίνο, μπορούν να αποσταλούν για άμεση παθολογοανατομική εξέταση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (ταχεία βιοψία) και έτσι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα με βάση τη διάγνωση.

Μετά τη λαπαροσκοπική κυστεκτομή ή ωοθηκεκτομή, η ασθενής μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο μέσα σε 24 ώρες και να επιστρέψει στις καθημερινές της δραστηριότητες μέσα σε μία εβδομάδα.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.