Εξετάσεις Κυτταρολογικές Εξετάσεις

Κυτταρολογική εξέταση παρακεντήσεως προστάτη

Η βιοψία προστάτη είναι σήμερα μία από τις πιο συχνά εκτελούμενες επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις στην Ουρολογία. Η εισαγωγή της εξέτασης PSA στις αρχές της δεκαετίας του 90, στα πλαίσια του ελέγχου ρουτίνας των ανδρών μετά την ηλικία των 50, έχει αυξήσει δραματικά τον διενεργούμενο αριθμό βιοψιών προστάτη. Ταυτόχρονα, την ίδια εποχή, η τεχνολογία επέτρεψε την κατασκευή μηχανημάτων υπερήχων με διορθικές κεφαλές που έφεραν επανάσταση στον τρόπο που διενεργείται η βιοψία προστάτη. Η βιοψία προστάτη έχει συντελέσει συνεπώς μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών καρκίνου του προστάτη να διαγιγνώσκονται παγκοσμίως, αλλά και πιο έγκαιρα, δηλαδή σε στάδιο όπου υπάρχει ακόμη περιθώριο θεραπευτικών χειρισμών με αντικειμενικό σκοπό την πλήρη ίαση της νόσου.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.