Κυτταρολογική εξέταση με μικροσκόπιο
Κυτταρολογική εξέταση με τη χρήση μικροσκοπίου