Πανω

Λήψη κυτταρολογικού υλικού και μέθοδοι παρασκευής

Η κυτταρομορφολογία του αναπνευστικού συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του παρασκευάσματος και την παρασκευαστική μέθοδο. Η δειγματοληψία και η παρασκευαστική μέθοδος είναι πολύ σημαντική για την σωστή κυτταρολογική διάγνωση.

Στην διάγνωση των οζιδίων του πνεύμονα οι βρογχοσκοπικές μέθοδοι αποτελούν συνήθως την πρώτη προσέγγιση για κεντρικές αλλοιώσεις. Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, διενεργείται βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA). Η κυτταρολογική εξέταση με FNA είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για περιφερικές αλλοιώσεις

  • Πτύελα
  • Υλικό βρόγχου
  • Διαβρογχική βιοψία δια λεπτής βελόνης
  • Διατοιχωματική βιοψία δια λεπτής βελόνης

Η κυτταρολογία υγρής φάσης (LBC), η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή στο πρόγραμμα ελέγχου των κολποτραχηλικών επιχρισμάτων, χρησιμοποιείται μόνον σε λίγες επιλεγμένες περιπτώσεις στην κυτταρολογία του αναπνευστικού συστήματος, εξαιτίας του κόστους και των λιγότερο καθορισμένων κριτηρίων στα δείγματα που είναι πλούσια σε βλέννη.

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

lainisandreas@testpap.com