Το dna και το HPV DNA Test
Το dna και το HPV DNA Test

Η κυτταρομορφολογία του αναπνευστικού συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του παρασκευάσματος και την παρασκευαστική μέθοδο. Η δειγματοληψία και η παρασκευαστική μέθοδος είναι πολύ σημαντική για την σωστή κυτταρολογική διάγνωση.

Στην διάγνωση των οζιδίων του πνεύμονα οι βρογχοσκοπικές μέθοδοι αποτελούν συνήθως την πρώτη προσέγγιση για κεντρικές αλλοιώσεις. Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, διενεργείται βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA). Η κυτταρολογική εξέταση με FNA είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για περιφερικές αλλοιώσεις

  • Πτύελα
  • Υλικό βρόγχου
  • Διαβρογχική βιοψία δια λεπτής βελόνης
  • Διατοιχωματική βιοψία δια λεπτής βελόνης

Η κυτταρολογία υγρής φάσης (LBC), η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή στο πρόγραμμα ελέγχου των κολποτραχηλικών επιχρισμάτων, χρησιμοποιείται μόνον σε λίγες επιλεγμένες περιπτώσεις στην κυτταρολογία του αναπνευστικού συστήματος, εξαιτίας του κόστους και των λιγότερο καθορισμένων κριτηρίων στα δείγματα που είναι πλούσια σε βλέννη.