Θλίψη
Θλίψη

Το διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα αποτελεί το 5-10% των διηθητικών καρκινωμάτων του μαστού. Αυτό το καρκίνωμα είναι συχνά αμφοτερόπλευρο και πολυεστιακό. Ιστολογικά, το λοβιακό καρκίνωμα αποτελείται από μικρά ομοιόμορφα κύτταρα με έκκεντρα τοποθετημένο, ήπια υπερχρωματικό, στρογγυλό πυρήνα με υψηλή πυρηνοπλασματική αναλογία. Τα κύτταρα διατάσσονται σε σειρά ή τοποθετούνται γύρω από πόρους. Επειδή υπάρχει έντονη δεσμοπλαστική αντίδραση συχνά τα δείγματα της FNA μπορεί να είναι υποκυτταρικά.

Κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Μικρή έως μέτρια κυτταροβρίθεια
  • Μικρές ομάδες, λεπτές χορδές και μεμονωμένα κύτταρα
  • Ομοιόμορφα, σχετικά μικρά κύτταρα με υψηλή πυρηνοπλασματική αναλογία.
  • Ελάχιστο κυτταρόπλασμα, συχνά μη διακριτό
  • Ομοιόμορφοι, ήπια υπερχρωματικοί πυρήνες με ήπια προς μέτρια ατυπία
  • Ενδοπλασματικά κενοτόπια που περιέχουν βλέννη, και κύτταρα signet ring.
  • Γυμνοίπυρήνεςκαρκινικώνκυττάρων
  • Απουσίαδιπολικώνγυμνώνπυρήνων

Ανάμεσα στις κακοήθειες του μαστού, το λοβιακό καρκίνωμα είναι αυτό που συχνότερα συνοδεύεται από ψευδώς-αρνητική διάγνωση, λόγω των ήπιων κυτταρικών χαρακτηριστικών και την συχνά χαμηλή κυτταροβρίθεια. Μπορεί να γίνει σύγχυση του λοβιακού καρκινώματος με άλλους τύπους καρκίνου ειδικά όταν γίνεται δειγματοληψία τύπων του λοβιακού καρκινώματος (όπως ο συμπαγής, ο κυψελιδώδης, ο μικτός ή ο πλειόμορφος τύπος. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως η διάγνωση είναι πορογενές καρκίνωμα εξαιτίας της υψηλής κυτταροβρίθειας ή της παρουσίας μεγαλύτερων κυττάρων. Είναι αδύνατο να γίνει οριστική διάκριση μεταξύ in situ και διηθητικού λοβιακού καρκινώματος, αν και τα διηθητικά καρκινώματα είναι συνήθως περισσότερο κυτταροβριθή, με πιο χαλαρή συνοχή, και μεγαλύτερη πυρηνική ατυπία.