Μολυσματικοί τύποι κυττάτων
vector cartoon set icon.Vector illustration infection germ on white background.Isolated set icons bacteria of virus.

Στα μη-κυτταρικά ευρήματα στο υλικού που έχει συλλεχθεί από το αναπνευστικό σύστημα συμπεριλαμβάνονται αυτά που παράγονται από τον ασθενή, που έχουν εισπνευστεί, που έχουν σχηματιστεί ως απάντηση στην παρουσία ξένου σώματος ή αποτελούν επιμολύνσεις προερχόμενες από το εργαστήριο.

Οι σπείρες του Curschmann είναι εκμαγεία συμπυκνωμένης βλέννας μέσα στον σωλήνα μικρών βρόγχων. Με την χρώση Παπανικολάου, εμφανίζονται ως πορφυροί έλικες. Είναι ένα μη-ειδικό εύρημα που συνδέεται με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα.

Τα Σιδηρούχα σωμάτια είναι ορυκτές ίνες (όπως ο αμίαντος) εμπλουτισμένες από σιδηροπρωτεϊνικές χρωστικές ουσίες. Έχουν διαμόρφωση αλτήρα, με μήκος από 5 έως 200 µm, και χρωματίζονται χρυσοκίτρινα έως μαύρα με την χρώση Παπανικολάου. Ασθενείς με ιστορικό έκθεσης σε αμίαντο (που συνδέεται με το μεσοθηλίωμα και το βρογχογενές καρκίνωμα) έχουν μεγάλο αριθμό σιδηρούχων σωματίων σε υλικό BAL.

Οι κρύσταλλοι Charcot-Leyden είναι ρομβοειδείς πορτοκαλόχρουν σχηματισμοί που θεωρείται ότι προέρχονται από εκφυλισμένα εωσινόφιλα, σε ασθενείς με σοβαρές αλλεργικές διαταραχές, όπως το άσθμα.

Τα ψαμμώδη σωμάτια είναι ομόκεντρα τοποθετημένες σε στρώματα αποτιτανώσεις που μπορούν να παρατηρηθούν σε κακοήθειες, συνήθως με θηλώδη αρχιτεκτονική (όπως το πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα, μεσοθηλίωμα, μεταστατικός καρκίνος του θυρεοειδή ή των ωοθηκών), αλλά και σε καλοήθεις καταστάσεις, όπως η φυματίωση.
Τα αμυλοειδή σωμάτια είναι μη-ασβεστοποιημένες πρωτεϊνούχες συμπήξεις, που παρατηρούνται περιστασιακά στα ηλικιωμένα άτομα. Η άμορφη πρωτεΐνη μπορεί να είναι μια ένδειξη στη διάγνωση της αμυλοείδωσης ή της κυψελιδικής πρωτεΐνωσης.

Τα δείγματα επιμολύνονται με φυτικά υλικά, γύρη και τον μύκητα Alternaria

Προηγούμενο άρθροΚυτταρολογία ουροποιητικού Καλοήθεις παθήσεις
Επόμενο άρθροΦλεγμονή
Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.