Ομορφιά

Μόδα και υγεία

Γυναίκα και μόδα
Υγιής γυναίκα ντυμένη σύμφωνα με τη μόδα

Καθώς στις μέρες μας γίνονται ολοένα και περισσότερο τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα σύλληψης και απευθύνονται σε ιατρούς ειδικευμένους σε θέματα αναπαραγωγής, γεννάται το ερώτημα της επίδρασης των ρούχων και εσωρούχων στην υπογονιμότητα.

Ξεκινώντας από τους άνδρες, είναι συχνό το ερώτημα για την επίδραση των εσωρούχων στην ποιότητα του σπέρματος. Παλαιότερα εθεωρείτο σίγουρο ότι τα στενά εσώρουχα βλάπτουν τους όρχεις και κατά συνέπεια την ποιότητα του σπέρματος. Οι κλινικές μελέτες που έχουν γίνει οδηγούν μέχρι στιγμής σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Υπήρξαν έρευνες, οι οποίες συνιστούσαν την εφαρμογή στενών εσωρούχων ως μέτρο αντισύλληψης, διότι επέρχετο μείωση της πυκνότητας και ποσότητας του σπέρματος.

Πάντως, σήμερα επικρατεί η άποψη πως το στενό εσώρουχο δεν παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο στην αναπαραγωγική ικανότητα του άντρα.
Αντίθετα, το συνθετικό εσώρουχο στις γυναίκες είναι πολλές φορές υπαίτιο για κολπίτιδες, μικροβιακές λοιμώξεις του κόλπου. Οι λοιμώξεις αυτές δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο στην ικανότητα σύλληψης της γυναίκας, αλλά μια λοίμωξη στην περιγεννητική περιοχή δεν είναι επιθυμητή σε καμιά περίπτωση. Το καλό είναι ότι αυτές οι κολπίτιδες θεραπεύονται σχετικά εύκολα.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τις γυναίκες είναι η επίπτωση των στηθόδεσμων με ισχυρή υποστήριξη -μπανέλες- στις κακοήθειες του μαστού. Φαίνεται πως η κατασκευή των στηθόδεσμων δεν παίζει ρόλο στην προδιάθεση για ανάπτυξη όγκων. Αντίθετα πιστεύεται πως οι γυναίκες με ογκώδεις μαστούς έχουν αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν όγκους – καλοήθεις ή μη.

Επιπλέον, σε μεγάλους μαστούς είναι μειωμένη η διακριτική ικανότητα της μαστογραφίας στην απεικόνιση των όγκων, πράγμα που δυσκολεύει τη διάγνωσή τους. Το γεγονός πως οι γυναίκες με ογκώδεις μαστούς αναγκάζονται να φορούν στηθόδεσμους με ισχυρότερη υποστήριξη του στήθους δεν σημαίνει απαραίτητα πως διατρέχουν επιπλέον κινδύνους για την ανάπτυξη όγκων.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

Topics