Γυναίκα με μυελλοειδές καρκίνο του μαστού

Το μυελλοειδές καρκίνωμα είναι ένας σπάνιος τύπος καρκινώματος του μαστού, που συνήθως αναπτύσσεται στην πέμπτη και έκτη δεκαετία της ζωής. Πρόκειται για μία καλά περιγεγραμμένη αλλοίωση. Το μυελλοειδές καρκίνωμα θεωρείται ότι έχει καλύτερη πρόγνωση από το πορογενές καρκίνωμα NOS, αν και μερικές μελέτες το έχουν αμφισβητήσει.

Κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Υψηλή κυτταροβρίθεια
  • Συγκύτια και μεμονωμένα κύτταρα
  • Έντονη πυρηνική ατυπία (high nuclear grade) και υψηλή πυρηνοπλασματική αναλογία
  • Παράξενα, πλειόμορφα κύτταρα
  • Καρκινική διάθεση (tumor diathesis)
  • Λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα

Η μίξη των λεμφοκυττάρων και των πλασματοκυττάρων είναι χαρακτηριστική. Το κυτταρόπλασμα των κακοήθων κυττάρων μπορεί να είναι ελάχιστο προς άφθονο, συνήθως βασεόφιλο και λεπτοκοκκώδες ή κενοτοπιώδες. Πολλαπλά ανώμαλα μεγάλα πυρήνια μπορεί να παρατηρηθούν. Γυμνοί, μεγάλοι, παράξενοι πυρήνες μπορούν περιστασιακά να είναι παρόντες.

Αν και το μυελοειδές καρκίνωμα μπορεί να πιθανολογηθεί, η τελική κατηγοριοποίηση πρέπει να στηριχτεί στην ιστολογική εξέταση, δεδομένου ότι διάφορα καρκινώματα του μαστού μπορεί να έχουν αξιοσημείωτη λεμφοπλασματοκυτταρική διήθηση.