Ιατρικό μοντέλο θυρεοειδούς αδένα

Τα αδενώματα και το σπάνιο καρκίνωμα του παραθυρεοειδούς αδένα μπορεί κλινικά να διαγνωστούν λάθος ως όζοι του θυρεοειδούς. Τα επιχρίσματα είναι κυτταροβριθή με ομάδες κυττάρων με καλή συνοχή, δοκίδες και περιστασιακά μικρά λόβια. Τα κύτταρα έχουν στρογγυλό πυρήνα με τραχιά κοκκώδη χρωματίνη, και κοκκώδες κυτταρόπλασμα. Γυμνοί πυρήνες και μεμονωμένα κύτταρα μπορεί να παρατηρηθούν, καθώς και μικρή, εστιακή πυρηνική πλειομορφία. Το κολλοειδές απουσιάζει. Τα αδενώματα του παραθυρεοειδούς αδένα μπορεί να διαγνωστούν λάθος ως θυλακιώδεις αλλοιώσεις του θυρεοειδούς. Το στοιχείο που βοηθάει την διάγνωση είναι η υπερκαλιαιμία, η οποία παρατηρείται συνήθως στους ασθενείς με αδενώματα του παραθυρεοειδούς αδένα. Η χρήση της ανοσοκυτταροχημείας για ανίχνευση θυρεοσφαιρίνης, η οποία είναι θετική στις αλλοιώσεις του θυρεοειδούς αδένα, μπορεί να βοηθήσει.

Προηγούμενο άρθροΘυλακιώδεις παθήσεις
Επόμενο άρθροΌγκοι σιελογόνων αδένων
Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.