Ο θυρεοειδής στη γυναίκα 3d

Τα ψηλαφητά θυρεοειδικά οζίδια συναντώνται στο 4-7% των ενηλίκων με μεγαλύτερη επίπτωση στις γυναίκες, αν και έχει υπολογιστεί ότι 40-70 % των ενηλίκων μπορεί να έχει μη ψηλαφητά οζίδια τα οποία ανευρίσκονται μόνο με υπέρηχο ή αυτοψία. Η πλειψηφία αυτών των οζιδίων είναι καλοήθη, και μόνο το 5-10% αποδεικνύονται κακοήθη. Γίνεται κατανοητό λοιπόν, ότι η χειρουργική εξαίρεση όλων των ψηλαφητών θυρεοειδικών οζιδίων ή αυτών που ανευρίσκονται τυχαία, θα είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός «ασθενών» να υπόκεινται στους κινδύνους του χειρουργείου.

 • Συγγενείς ανωμαλίες
 • κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
 • Φλεγμονώδεις παθήσεις
  • οξεία /υποξεία / χρόνια θυρεοειδίτιδα
  • οζίδια δημιουργούμενα από αντισταθμιστικούς παράγοντες
 • Υπερπλασία
 • Νεοπλασία
  • καλοήθης
  • κακοήθης