Γυναίκα & Υγεία Παθήσεις

Οζίδια θυρεοειδούς

Ο θυρεοειδής στη γυναίκα 3d
Ο θυρεοειδής της γυναίκας

Τα ψηλαφητά θυρεοειδικά οζίδια συναντώνται στο 4-7% των ενηλίκων με μεγαλύτερη επίπτωση στις γυναίκες, αν και έχει υπολογιστεί ότι 40-70 % των ενηλίκων μπορεί να έχει μη ψηλαφητά οζίδια τα οποία ανευρίσκονται μόνο με υπέρηχο ή αυτοψία. Η πλειψηφία αυτών των οζιδίων είναι καλοήθη, και μόνο το 5-10% αποδεικνύονται κακοήθη. Γίνεται κατανοητό λοιπόν, ότι η χειρουργική εξαίρεση όλων των ψηλαφητών θυρεοειδικών οζιδίων ή αυτών που ανευρίσκονται τυχαία, θα είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός «ασθενών» να υπόκεινται στους κινδύνους του χειρουργείου.

 • Συγγενείς ανωμαλίες
 • κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
 • Φλεγμονώδεις παθήσεις
  • οξεία /υποξεία / χρόνια θυρεοειδίτιδα
  • οζίδια δημιουργούμενα από αντισταθμιστικούς παράγοντες
 • Υπερπλασία
 • Νεοπλασία
  • καλοήθης
  • κακοήθης

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

Topics