Εμβόλιο κατά του HPV

Ο εμβολιασμός προσφέρει προστασία έναντι ορισμένων υψηλού κινδύνου τύπων της λοίμωξης με HPV, τη βασική αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Στην ουσία, ο εμβολιασμός βοηθάει να μειωθεί ο κίνδυνος από τους τύπους του HPV που μπορεί να προκαλέσουν πάνω από το 70% των περιστατικών καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Ακόμη και αν έχετε ήδη έρθει σε επαφή με τον ιό, ο εμβολιασμός μπορεί ακόμη να είναι αποτελεσματικός. Παρότι η λοίμωξη με HPV είναι συχνή στις σεξουαλικά ενεργές γυναίκες, οι περισσότερες δεν έχουν προσβληθεί από λοίμωξη με όλους τους τύπους που καλύπτει το εμβόλιο. Επομένως, χωρίς τον εμβολιασμό θα μπορούσαν και πάλι να προσβληθούν από λοίμωξη με κάποιον άλλο υψηλού κινδύνου τύπο του ιού στο μέλλον.

Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αργά για να ωφεληθείτε από αυτή την επιπλέον προστασία έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Αυτή τη στιγμή, ο εμβολιασμός έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά και συνεχίζει να προσφέρει προστασία.