Πανω

Προνεοπλασματικές αλλοιώσεις του αναπνευστικού επιθηλίου.

Υπάρχουν πρόδρομες αλλοιώσεις που αναπτύσσονται στο επιθήλιο του πνεύμονα, οι οποίες προηγούνται του καρκινώματος από πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα. Οι πρόδρομες αυτές αλλοιώσεις παρουσιάζουν μία εξελικτική πορεία από την καλοήθη πλακώδη μεταπλασία, στην δυσπλασία και τέλος στον διηθητικό καρκίνο. Οι περισσότεροι συγγραφείς αναφέρονται σε βαθμούς δυσπλασίας (ήπια, μέτρια, σοβαρή). Ο κίνδυνος ανάπτυξης βρογχογενούς καρκινώματος αυξάνεται με τον βαθμό της ατυπίας.

Προδιηθητικές αλλοιώσεις

  • Δυσπλασία του πλακώδους επιθηλίου
  • Καρκίνωμα in situ
  • Άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία
  • Διάχυτη ιδιοπαθής πνευμονική υπερπλασία νευροενδοκρινικών κυττάρων.

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

lainisandreas@testpap.com