Ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα

Υπάρχουν πρόδρομες αλλοιώσεις που αναπτύσσονται στο επιθήλιο του πνεύμονα, οι οποίες προηγούνται του καρκινώματος από πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα. Οι πρόδρομες αυτές αλλοιώσεις παρουσιάζουν μία εξελικτική πορεία από την καλοήθη πλακώδη μεταπλασία, στην δυσπλασία και τέλος στον διηθητικό καρκίνο. Οι περισσότεροι συγγραφείς αναφέρονται σε βαθμούς δυσπλασίας (ήπια, μέτρια, σοβαρή). Ο κίνδυνος ανάπτυξης βρογχογενούς καρκινώματος αυξάνεται με τον βαθμό της ατυπίας.

Προδιηθητικές αλλοιώσεις

  • Δυσπλασία του πλακώδους επιθηλίου
  • Καρκίνωμα in situ
  • Άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία
  • Διάχυτη ιδιοπαθής πνευμονική υπερπλασία νευροενδοκρινικών κυττάρων.