Πανω

Σωληνώδες καρκίνωμα

Το σωληνώδες καρκίνωμα είναι ένας τύπος του καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι συνήθως μικρός σε μέγεθος και χαρακτηρίζεται από εξαιρετική πρόγνωση. Η ιστολογική εξέταση παρουσιάζει διήθηση, γωνιακές ή με σχήμα σαν κόμμα σωληνοειδείς δομές, που αποτελούνται από σχετικά μικρά, ομοιόμορφα κύτταρα με στρογγυλούς, χαμηλού βαθμού κακοήθειας πυρήνες, και συνήθως με ένα εξαιρετικά δεσμοπλαστικό στρώμα.

Κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Ήπια προς μέτρια κυτταροβρίθεια
  • Ομάδες με καλή συνοχή με γωνιώδη σχήματα και σωληνώδεις σχηματισμούς
  • Ομοιόμορφα, ήπια άτυπα επιθηλιακά κύτταρα
  • Στρωματικοί διπολικοί πυρήνες και τμήματα ινομυξώδους υλικού μπορεί να υπάρχουν.

Λόγω των σχετικά μικρών, ήπιων πυρήνων και της χαμηλής αναλογίας επιθηλίου προς στρώμα, αυτός ο τύπος του καρκίνου του μαστού τείνει να υποεκτιμάται στα δείγματα FNA. Επιπλέον, λόγω του συνηθισμένου μικρού μεγέθους του όγκου, στην παρακέντηση δια λεπτής βελόνης συχνά γίνεται δειγματοληψία και του όγκου και του παρακείμενου καλοήθη ιστού, με συνέπεια την παρουσία μυοεπιθηλιακών κυττάρων σε μερικές περιπτώσεις, τα οποία μπορούν αποβούν σε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που να προκαλέσει σύγχυση. Η ιστολογική επιβεβαίωση ή οι τομές ψυκτικού μικροτόμου (frozen sections) μπορεί βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

lainisandreas@testpap.com