Αντισύλληψη Γυναίκα & Σεξ

Σπερματοκτόνα και αντισύλληψη

Τεστ εγκυμοσύνης
Τεστ εγκυμοσύνης

Τα σπερματοκτόνα είναι ουσίες, οι οποίες τοποθετούνται κολπικά και παρέχουν αντισυλληπτική προστασία. Υπάρχουν σε μορφή αλοιφής, αφρού, υγρού και φιλμ. Στην Ελλάδα πιο συχνά συναντάμε το τζελ και τον αφρό.

Δρουν παραλύοντας τα σπερματοζωάρια και μπλοκάροντας την είσοδο του τραχήλου προς τη μήτρα.

Πλεονεκτήματα

 • Δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή
 • Μπορούν να μεταφέρονται και στην τσάντα
 • Χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη σεξουαλική επαφή
 • Μπορούν να εισαχθούν στον κόλπο και ως μέρος του σεξουαλικού παιχνιδιού
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους αντισύλληψης
 • Δεν προκαλούν ορμονικές αλλαγές
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο θηλασμό

Μειονεκτήματα

 • Συνήθως απαιτούν και χρήση συμπληρωματικής μεθόδου αντισύλληψης
 • Δεν έχουν καλή αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιούνται ως μοναδική μέθοδος
 • Το συνολικό ετήσιο ποσοστό αποτυχίας φθάνει το 20-30%
 • Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στον κόλπο και το πέος
 • Ο ερεθισμός μειώνει σημαντικά την προστασία από Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα και γενικά δεν συνιστάται η χρήση τους για το σκοπό αυτό
 • Πρέπει να μπαίνουν στον κόλπο 15-60 λεπτά πριν την επαφή
 • Δεν πρέπει η γυναίκα να πλύνει τον κόλπο για 6 ώρες μετά την επαφή
 • Πρέπει να γίνεται χρήση τους μετά από κάθε επαφή ακόμα και την ίδια ημέρα
 • Μπορεί να έχουν άσχημη γεύση
 • Μερικά από αυτά προκαλούν πολλά υγρά, αφρούς κλπ
 • Πρέπει να τα έχει η γυναίκα πάντα μαζί της.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

Topics