Πανω

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΕΡ. Τι είναι η εμμηνόπαυση; ΑΠ. Η εμμηνόπαυση είναι μία φυσιολογική κατάσταση

Κατά την εμμηνόπαυση, οι ωοθήκες σταματούν να παράγουν οιστρογόνα. Η έλλειψη των οιστρογόνων έχει ως

Ο όρος αυτός αναφέρεται στην τελευταία εμμηνορρυσία, δηλαδή την τελευταία φορα που θα έχετε περίοδο.