Πανω

Ορολογία που χρησιμοποιείται στην έκδοση των αποτελεσμάτωνΕίναι καλό να χρησιμομοποιούνται διαγνωστικές κατηγορίες όπως αρνητικό (καλόηθες), ύποπτο,

Διάφορα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του δείγματοςΟ τύπος των κυττάρων (θυλακιώδη επιθηλιακά κύτταρα, μακροφάγα,

Η λήψη κλινικού ιστορικού και η εξέταση είναι τα πρώτα βήματα κατά την διερεύνηση ενός όζου

WHO classification of thyroid tumours (1988)Κατηγοριοποίηση των θυρεοειδικών όγκων κατά την WHO (1988)Ι. Επιθηλιακοί όγκοιΑ. Καλοήθεις -

Ο θυρεοειδής είναι ένα ενδοκρινές όργανο, που βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος του τραχήλου. Η θέση του,