Πανω

Ο καρκίνος του μαστού είναι μία νόσος με θύματα εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως κάθε χρόνο. Σύμφωνα

Το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου του μαστού, αποτελώντας περίπου το 75%

Ο μαστός περιλαμβάνει 15-25 γαλακτοφόρους πόρους οι οποίοι ξεκινούν από την θηλή, διακλαδίζονται σε μικρότερους πόρους

Έκκριση (αυθόρμητη) από την θηλή χωρίς να συντρέχει εγκυμοσύνη ή θηλασμός είναι άτυπο