Πανω

Η σημασία του τακτικού ελέγχου με τεστ Παπανικολάου Υπάρχει τεράστια επιτυχία με τη διεξαγωγή των τεστ Παπανικολάου

Η απάντηση είναι σίγουρα “ναι”. Παρότι ο εμβολιασμός προσφέρει προστασία από τους πιο συχνά εμφανιζόμενους τύπους του

1. Τί είναι το τεστ Παπανικολάου ή το κολποτραχηλικό επίχρισμα; Το τεστ Παπανικολάου (Παπ Τεστ) είναι μια

Τι είναι το τεστ Παπανικολάου; Το τεστ Παπανικολάου εφευρέθηκε από τον Γεώργιο Παπανικολάου το 1928 και