Γυναίκα & Υγεία Καρκίνος του Μαστού Παθήσεις

Θηλώδες καρκίνωμα

Τρισδιάστατο θηλώδες καρκίνωμα

Το θηλώδες καρκίνωμα ως μόνη οντότητα είναι σπάνιο στον μαστό, αν και μπορεί να υπάρχει θηλώδες στοιχείο στο 3-4% των καρκινωμάτων του μαστού. Τυπικά παρατηρείται στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Τα επιχρίσματα από FNA έχουν τρισδιάστατες θηλώδεις ομάδες κυττάρων, μερικές με αγγειοσυνδετικούς άξονες, διάσπαρτα κυλινδρικά καρκινικά κύτταρα και αιμορραγική διάθεση με μακροφάγα, που περιέχουν αιμοσιδηρίνη, στο υπόστρωμα. Η πυρηνική ατυπία συνήθως είναι ήπια.

Κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Μέτρια κυτταροβρίθεια
  • Τρισδιάστατες θηλώδεις ομάδες, αγγειοσυνδετικοί άξονες.
  • Άτυπα κυλινδρικά κύτταρα
  • Μακροφάγα που περιέχουν αιμοσιδηρίνη στο κυτταρόπλασμά τους.

Η διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνει το ιναδένωμα (που χαρακτηρίζεται από ομάδες με μακριές διακλαδώσεις χωρίς αγγειοσυνδετικούς άξονες και με παρουσία διπολικών γυμνών πυρήνων στο υπόστρωμα), και το θήλωμα. Είναι συχνά δύσκολο να διακριθεί το καλά διαφοροποιημένο θηλώδες καρκίνωμα από το καλόηθες θήλωμα και ενδείκνυται χειρουργική εξαίρεση όταν διαγιγνώσκεται σε δείγματα από παρακέντηση με λεπτή βελόνη θηλώδες νεόπλασμα.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.