Εξέταση μαστού από γιατρό
Εξέταση γυναικείου μαστού από γιατρό μαστολόγο

Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του ενδοπορικού καρκινώματος (DCIS) ποικίλλουν ανάλογα με το αν παρακεντήθηκε φαγεσωρικός ή μη τύπος του DCIS.

DCIS, φαγεσωρικός τύπος – κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Μέτρια προς υψηλή κυτταροβρίθεια
  • Ομάδες με χαλαρή συνοχή και μεμονωμένα κύτταρα
  • Μεγάλα πλειόμορφα κύτταρα
  • Άφθονα νεκρωτικά συγκρίματα,ιστιοκύτταρακαιπεριστασιακάφλεγμονώδηκύτταρα

DCIS, μη-φαγεσωρικός τύπος – κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Μέτρια προς υψηλή κυτταροβρίθεια
  • Ομάδες επιθηλιακών κυττάρων με καλή συνοχή, επίπεδες ομάδες και θηλόμορφοι σχηματισμοί
  • Ήπια προς μέτρια ομοιόμορφη κυτταρική ατυπία
  • Απουσία διπολικών γυμνών πυρήνων
  • Μικρός προς μέτριος αριθμός άτυπων μεμονωμένων κυττάρων.

Χειρουργική επιβεβαίωση είναι απαραίτητη όταν μία άτυπη υπερπλασία των πόρων (ADH) ή ένα ενδοπορικό καρκίνωμα in situ DCIS, μη–φαγεσωρικού τύπου έχει πιθανολογηθεί από τα κυτταρολογικά ευρήματα. Θεωρείται συχνά ότι δεν είναι δυνατό να ξεχωρίσει οριστικά το in situ από το διηθητικό καρκίνωμα από την κυτταρολογική εξέταση, εντούτοις τα επιχρίσματα από το διηθητικό καρκίνωμα είναι γενικά περισσότερο κυτταροβριθή, με μεγαλύτερη απώλεια της κυτταρικής συνοχής. Εκτεταμένη νέκρωση που συνοδεύεται από πλειόμορφα άτυπα κύτταρα είναι πιό συχνά εύρημα στον φαγεσωρικό τύπο του DCIS από ότι στο διηθητικό πορογενές καρκίνωμα, αν και διηθητικά καρκινώματα μεγάλου μεγέθους μπορεί να έχουν εκτεταμένη νέκρωση. Τα καρκινώματα του μαστού που αναπτύσσονται στους πόρους, γενικά στα επιχρίσματα αναφέρονται ως πορογενή καρκινώματα, χωρίς να γίνεται διευκρίνιση για το αν πρόκειται περί διηθητικού ή in situ καρκινώματος. Αυτό απαιτεί ιστολογική εξέταση.