Γυναίκα & Υγεία Καρκίνος του Μαστού Παθήσεις

Βλεννώδες (κολλοειδές) καρκίνωμα

Γυναίκα με βλεννώδες καρκίνο του μαστού
Γυναίκα με καρκίνο του μαστού

Το βλεννώδες (κολλοειδές) καρκίνωμα αποτελεί περίπου 5% των καρκινωμάτων του μαστού και εμφανίζεται χαρακτηριστικά σε ηλικιωμένες γυναίκες. Συνδέεται με καλύτερη πρόγνωση από τα πορογενή καρκινώματα (NOS). Το βλεννώδες καρκίνωμα μπορεί να διαιρεθεί σε καθαρό, μικτό και signet ring cell καρκίνωμα, με το τελευταίο να έχει τη χειρότερη πρόγνωση. Η μαστογραφία παρουσιάζει συνήθως ομαλά περιγραμμένη έως λοβωτή μάζα, (αντίθετα με το αστεροειδές σχήμα που διηθεί και παρατηρείται συνήθως στον καρκίνο του μαστού), και μια μαλακή μάζα ψηλαφάται.

Κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Διάσπαρτες τρισδιάστατες ομάδες από ήπια έως μέτρια άτυπα κύτταρα των πόρων
  • Άφθονο εξωκυτταρικό βλεννώδες (ζελατινώδες) υλικό
  • Συνήθως ο βαθμός κακοήθειας είναι ήπιος έως μέτριος.
  • Κυτταρικήμονομορφία
  • Σχετικάχαμηλήαναλογίαόγκουπροςστρώμα

Οι μικτοί τύποι βλεννώδους καρκινώματος έχουν χαρακτηριστικά του καθαρού τύπου μαζί με κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του τυπικού διηθητικού πορογενούς καρκινώματος. Ειδικές χρώσεις μπορούν να δώσουν έμφαση στο βλεννώδες υλικό, αλλά αυτό δεν χρειάζεται συνήθως. Η πρόγνωση των μικτών τύπων είναι ίδια με αυτήν του διηθητικού πορογενούς καρκινώματος χωρίς ειδικούς χαρακτήρες. Η παρουσία βλεννώδους υλικού στο υλικό της FNA δεν είναι ένα οριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του βλεννώδους καρκινώματος, καθώς η βλέννη μπορεί να είναι παρούσα σε διάφορες αλλοιώσεις του μαστού , συμπεριλαμβανομένου του ιναδενώματος με μυξοειδή εκφύλιση του στρώματος και των καλοηθών κύστεων του μαστού.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.